Profesionálne projekty kuchýň

Kvalitná projekcia má zásadný význam pre každú prevádzku verejného stravovania. V mnohých prípadoch sa venuje veľký význam “iba” stanovisku hygieny alebo “iba” osadeniu, resp. inštalovaniu špičkovej technológie od svetového výrobcu pre úspešnú prevádzku. Obidva tieto atribúty sú už dávno iba jednostranne sa zamerajúcim spôsobom pri navrhovaní veľkokapacitnej kuchyne.

Kladné stanovisko hygieny je nutnosťou pri realizácii projektu, ale nezaručuje, že kuchyňa je navrhnutá optimálne z hľadiska kapacity, investičných nákladov, ergonómie a bezpečnosti práce. Preto je dôležité navrhnúť ,,komplexný technologický proces”, ktorý zahŕňa skladové, prípravné, varné a umývacie technológie do jedného bezkolízneho celku.

3D vizualizácie kuchýň sú nevyhnutnou súčasťou kvalitného návrhu. V 3D pohľade vidieť častokrát nedostatky, ktoré môžu aj človeku s minimálnou priestorovou orientáciou pomôcť pochopiť celkový návrh kuchyne, a tak sa lepšie stotožniť s koncovým stavom kuchynskej prevádzky.

Naša ponuka nekončí len samotným nakreslením štúdie, ale aj zadaním
potrebných inštalačných pripojení, tzv. pripojovacie miesta pre profesie:
                                                         - elektroinštalácia,
                                                         - vodoinštalácia, kanalizácia
                                                         - plynoinštalácia, vzduchotechnika

Naše návrhy sú realizované
v mnohých prevádzkach:
Hotely
Penzióny
Reštaurácie
Domovy dôchodcov
Domovy socialnych služieb
Školské jedálne
Závodné stravovanie
Špeciálne ústavy
Polyfunkčné objekty
Nemocnice
Administratívne budovy

2021  gastroprojekty   globbers joomla templates